Sản phẩm bơm chìm mới

Dùng cho tưới tiêu nông nghiệp và làm biện pháp xử lý kiểm soát dòng nước. Dùng cho biện pháp xử lý bể phốt. Có thể dùng trong nước thải có đồng độ bùn nhất định. Làm hệ thống bơm nước cho các hồ nuôi tôm, cá. Sử dụng cho các khu nhà dân cư […]

Continue reading