Sản phẩm công nghiệp là gì?

Sản phẩm công nghiệp được sản xuất dựa trên nhu cầu về sản phẩm tiêu dùng, chúng được phân loại thành 2 nhóm là sản phẩm dùng cho sản xuất và sản phẩm hỗ trợ sản xuất. Hiểu đơn giản thì nhóm sản phẩm dùng cho sản xuất được sử dụng để sản xuất sản phẩm tiêu dùng cuối cùng (ví dụ như vải dùng để may đồ, bột đường dùng để làm bánh kẹo…), trong khi nhóm hỗ trợ sản xuất bao gồm máy móc thiết bị dùng để hỗ trợ tạo ra các sản phẩm tiêu dùng đó.

Trong khi sản phẩm tiêu dùng là sản phẩm có thể được tiếp cận và mua bán bởi tất cả mọi người, thì sản phẩm công nghiệp được những doanh nghiệp với mô hình kinh doanh tương ứng tiếp cận. Họ có thể là doanh nghiệp B2C cần mua linh kiện máy móc về để chế tạo ra sản phẩm và sau đó phân phối cho người tiêu dùng (ví dụ như doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy…), hoặc cũng có thể là doanh nghiệp B2B chuyên phân phối các sản phẩm công nghiệp cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu.

92 Comments

 1. Pingback: buy cialis online from canada

 2. Pingback: where to buy female viagra pill

 3. Pingback: where to purchase over the counter viagra

 4. Pingback: where can i purchase sildenafil

 5. Pingback: can i buy viagra online in australia

 6. Pingback: viagra pills online australia

 7. Pingback: cialis 5mg no prescription

 8. Pingback: how many 5mg cialis can i take at once

 9. Pingback: tadalafil india

 10. Pingback: online pharmacies for cialis

 11. Pingback: penicilline metronidazole

 12. Pingback: gabapentin theanine

 13. Pingback: septra bactrim

 14. Pingback: max dose of pregabalin

 15. Pingback: nolvadex prohormone

 16. Pingback: valtrex ultrafarma

 17. Pingback: furosemide dzialanie

 18. Pingback: lisinopril accupril

 19. Pingback: glucophage januvia

 20. Pingback: other names for semaglutide

 21. Pingback: rybelsus to ozempic conversion

 22. Pingback: semaglutide research chemical

 23. Pingback: escitalopram pill

 24. Pingback: what does zoloft feel like

 25. Pingback: metronidazole deodorant

 26. Pingback: lexapro reviews for depression

 27. Pingback: are rocephin and keflex in the same family

 28. Pingback: duloxetine hcl and alcohol

 29. Pingback: cymbalta and muscle relaxers

 30. Pingback: gabapentin nervenschmerzen

 31. Pingback: cephalexin 500mg for tooth infection

 32. Pingback: how much is fluoxetine

 33. Pingback: sildenafil 20 mg tablet brand name

 34. Pingback: cephalexin allergic reaction

 35. Pingback: can you take ibuprofen with ciprofloxacin

 36. Pingback: does bactrim cause headaches

 37. Pingback: bactrim treats

 38. Pingback: amoxicillin and tylenol

 39. Pingback: contrave or phentermine

 40. Pingback: flexeril erowid

 41. Pingback: cbd and citalopram

 42. Pingback: augmentin uses

 43. Pingback: ddavp 4mcg

 44. Pingback: flomax emedicine

 45. Pingback: generic effexor

 46. Pingback: how long does it take for depakote to work

 47. Pingback: how long does diltiazem stay in your system

 48. Pingback: diclofenac sodium topical gel

 49. Pingback: ezetimibe and nice

 50. Pingback: cozaar beta blocker

 51. Pingback: brand name for aripiprazole

 52. Pingback: allopurinol hypersensitivity syndrome

 53. Pingback: amitriptyline 25mg side effects

 54. Pingback: aspirin pregnancy

 55. Pingback: augmentin dosage for sinus infection how many days

 56. Pingback: buspar dosage for sleep

 57. Pingback: how long does robaxin last

 58. Pingback: semaglutide quit smoking

 59. Pingback: how long does it take for protonix to work

 60. Pingback: actos expiration

 61. Pingback: repaglinide uv absorbance

 62. Pingback: remeron versus effexor

 63. Pingback: abilify long term side effects

 64. Pingback: acarbose rxlist

 65. Pingback: synthroid mental

 66. Pingback: sitagliptin onset peak duration

 67. Pingback: does venlafaxine cause weight gain

 68. Pingback: tamsulosin cholesterol

 69. Pingback: what is voltaren gel for

 70. Pingback: 30 teva spironolactone

 71. Pingback: ivermectin goodrx

 72. Pingback: tizanidine hcl tab 4mg

 73. Pingback: cialis online pills

 74. Pingback: sildenafil citrate tablets

 75. Pingback: tadalafil dapoxetine tablets india

 76. Pingback: online pharmacy depo provera

 77. Pingback: cialis vs levitra

 78. Pingback: levitra 20 mg comprar

 79. Pingback: sildenafil 20 mg side effects

 80. Pingback: ventolin uk pharmacy

 81. Pingback: vardenafil hydrochloride trihydrate 20 mg

 82. Pingback: how to buy viagra tablets in india

 83. Pingback: buy ivermectin cream

 84. Pingback: ivermectin australia

 85. Pingback: vardenafil levitra staxyn

 86. Pingback: ivermectin generic cream

 87. Pingback: where to buy tadalafil in singapore

 88. Pingback: purchase stromectol

 89. Pingback: female viagra order

 90. Pingback: tadalafil generic vs cialis

 91. Pingback: where to buy ivermectin pills

 92. Pingback: ivermectin 3 mg tabs

Comments are closed.